Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 7/28/2016 3:34 PM
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
Ngày 25/11/2015, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Chi tiết văn bản tại đây:

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015

 

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt