Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 3/20/2017 9:06 AM
Thông báo công khai đường dây nóng của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương

​Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 181/KH-TCTPCI ngày 24/01/2017 của Tổ Công tác PCI tổ chức triển khai thực hiện Đề án ”Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” năm 2017.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và công dân về môi trường kinh doanh của tỉnh Hải Dương, Tổ Công tác PCI của tỉnh công bố đường dây nóng như sau: 

Stt

Họ và Tên

Số điện thoại

Email

1

Đ/c Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ Công tác

0913.255.213

vuongducsang-haiduong@chinphu.vn

2

Đ/c Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Tổ phó Tổ Công tác

0917.896.089

kiemkhvadt@gmail.com

3

Đ/c Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó Tổ Công tác

0939.528.888

truongvanhon-haiduong@chinhphu.vn

4

Đ/c Lê Xuân Hiền, TP Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư - Tổ trưởng Tổ Chuyên viên giúp việc

0937.116.866

hienlx@gmail.com

5

Đ/c Hoàng Nam, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh – Tổ phó Tổ Chuyên viên giúp việc

0913.093.395

hoangnam-haiduong@chinhphu.vn

Vậy Tổ Công tác PCI của tỉnh trân trọng thông báo và mong nhận được ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp và công dân./.

Theo VP UBND tỉnh

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt