Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 9/27/2017 4:51 PM
Hội thảo nghiệp vụ Thanh tra 7 tỉnh, thành phố năm 2017

Hội thảo nghiệp vụ Thanh tra 7 tỉnh, thành phố năm 2017

Ngày 20/9/2017, tại Thái Bình đã diễn ra hội thảo nghiệp vụ Thanh tra 7 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Thái Bình, Hải Dương,Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hải Phòng do Thanh tra tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức.

Hội thảo với chủ đề: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay".

Hội thảo 7 tỉnh.jpg

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo nghiệp vụ là cơ hội để cán bộ, công chức thanh tra các tỉnh, thành phố gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác tại các địa phương.

Tại hội thảo, thanh tra các tỉnh, thành phố đã tập trung đi sâu phân tích các vấn đề như: một số giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực trạng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số kinh nghiệm giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tâm lý của người khiếu nại, tố cáo và phương pháp ứng xử…

Cùng với thanh tra các tỉnh, tại Hội thảo Thanh tra tỉnh Hải Dương tham luận nội dung: "Kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây dựng".

Kết thúc hội thảo, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã chuyển giao quyền đăng cai hội thảo năm 2018 cho Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt