Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 9/27/2017 3:47 PM
Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 01/9/2017, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ảnh ĐH CĐ1.jpg

 Toàn cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu: Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh có đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có đồng chí Phan Trọng Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Đoàn Đức Vinh, Vũ Quang Sang cùng sự có mặt đông đủ các đoàn viên công đoàn được triệu tập.

ĐH CĐ 2.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Tuấn Trung, Phó Chủ tịch BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

ĐH CĐ 3.jpg

Đồng chí Phan Trọng Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công tác công đoàn đã thực hiện theo đúng mục đích và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; BCH Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động; ý thức trách nhiệm cao với công việc được giao, nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy được dân chủ trong sinh hoạt, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả nghị quyết BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; xây dựng được mối quan hệ tốt với các đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan. Đã động viên và tổ chức cho đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động; tham gia tích cực các phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XXI nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Hoàng Văn Cây đại diện cho Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

ĐH CĐ 4.jpg

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Chủ tịch BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh,

nhiệm kỳ 2012-2017 (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành khóa mới,

 nhiệm kỳ 2017-2022

Sau phiên họp thứ nhất ngày 07/9/2017 của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

1. Chủ tịch: Đồng Hoàng Văn Cây.

2. Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Văn Cảnh.

3. Chủ nhiệm UBKTCĐ: Đồng chí Phạm Tiến Dương.

Các đồng chí ủy viên BCH: Bùi Văn Kỳ, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Văn Thăng và Nguyễn Thị Việt Hà.

 

Hoàng Anh Tuấn

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt