Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 11/14/2014 2:17 PM
Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp
Trong năm 2014, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp với tham nhũng trong khu vực công còn nghiêm trọng,  ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực; tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp...

Tình hình tham nhũng trong khu vực công còn nghiêm trọng

Trình bày báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2014 tại phiên khai mạc Kỳ họp  thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 20/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và luôn xác định công tác PCTN là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN trong năm 2014 đạt kết quả tích cực trên một số mặt công tác sau: Các ngành, các cấp đã quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có bước chuyển biến tương đối rõ rệt. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được khẩn trương xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong năm 2014 đã có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó, 03 người bị xử lý hình sự, 05 người bị cách chức, 40 người bị xử lý kỷ luật các hình thức cảnh cáo, khiển trách.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cũng chỉ ra: Tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn diễn ra gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp. Tình hình tham nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.

Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. Thiệt hại do tham nhũng gây ra đối với ngân sách nhà nước, tài sản của nhân dân, doanh nghiệp rất lớn nhưng giá trị tài sản thu hồi thấp. Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán thiếu chế tài cụ thể, đủ mạnh để buộc các tổ chức, cá nhân phải chấp hành. Việc xử lý một số vụ án tham nhũng chưa kịp thời; công tác giám định tư pháp còn nhiều bất cập...

Tập trung xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng

Để công tác đấu tranh PCTN có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong năm 2015, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, có cơ chế hữu hiệu để xử lý triệt để hơn các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kiểm soát chặt chẽ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, việc thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, xử lý nợ xấu và hoạt động tín dụng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, tổ chức cán bộ, thuế, hải quan...; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng cải cách thực chất chế độ tiền lương, thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt khác, thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương và Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát.

 Trong năm 2014, ngành thanh tra đã phát hiện 54 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 68,5 tỷ đồng; đã thu hồi 46,9 tỷ đồng (đạt 68,5%, tăng 18,3% so với năm 2013).

Lực lượng cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý 415 vụ án/1.031 bị can phạm tội về tham nhũng, khởi tố mới 256vụ/593 bị can (so với cùng kỳ năm trước tăng 23 vụ/25 bị can); thiệt hại trên 6.740 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỷ đồng (đạt 22,3%, tăng 14,1% so với năm 2013). Đã kết luận điều tra 224 vụ/562 bị can; tạm đình chỉ điều tra 06 vụ/06 bị can; đình chỉ điều tra 04 vụ/07 bị can; hiện đang điều tra 182 vụ/460 bị can.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 329 vụ/751 bị can về tội tham nhũng (tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước). Cục Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố 16 vụ/14 bị can tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 09 vụ/10 bị can.

Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 287 vụ, 675 bị cáo về các tội danh tham nhũng (tăng 09 vụ, 91 bị cáo so với năm 2013), trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,2%; số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 21,3%.

                                                                                      Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt