Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 4/20/2016 3:18 PM
Giới thiệu chung

THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Địa chỉ, điện thoại, fax:

Địa điểm trụ sở chính: Số 45 phố Tuy An, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Điện thoại: 0320.3.852.213; Fax: 0320.830.355

Email: thanhtratinhhd@gmail.com

2. Giới thiệu chung:

        Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của Thanh tra Việt Nam, Thanh tra tỉnh Hải Dương được tái lập lại từ cuối năm 1970 (khi đó là Uỷ ban Thanh tra tỉnh Hải Hưng); từ năm 1990 thực hiện Pháp lệnh Thanh tra được đổi tên thành Thanh tra tỉnh Hải Hưng; đến cuối năm 1996, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Hải Hưng được tách thành 02 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, do đó tổ chức, bộ máy tên gọi cũng đã được thay đổi với tên gọi là Thanh tra tỉnh Hải Dương. Đến nay, Thanh tra tỉnh Hải Dương có 07 Phòng nghiệp vụ chuyên môn với 46 cán bộ, công chức.

       Bằng sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, công chức toàn Ngành qua nhiều nhiều năm qua, Ngành thanh tra Hải Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 1985), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 1995), Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2005) và Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2013); được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tự hào của ngành Thanh tra Hải Dương.

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt