Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 4/20/2016 3:26 PM
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG

I. Ban lãnh đạo:

 

 

 

 

 

Chánh Thanh tra

Phan Trọng Khánh

Số điện thoại: 0220.3.833.263

 

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Quốc Khánh

Số điện thoại: 0220.3.840.067

 

Phó Chánh Thanh tra

Đoàn Đức Vinh

Số điện thoại: 0220.3.830.765 

 

 

 

  

 

Phó Chánh Thanh tra

Bùi Sỹ Hoàn

Số điện thoại: 0220.3.868.075

 

 

 

 

II. Các phòng chức năng thuộc Thanh tra tỉnh:

         1. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

             Trưởng phòng: Vũ Văn Vạn

             Số điện thoại: 02203.851.569

         2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

             Trưởng phòng: Trần Văn Sơn

             Số điện thoại: 0220.3.851.550

         3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

             Trưởng phòng: Vũ Duy Ninh

             Số điện thoại: 0220.3.853.824

         4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

             Trưởng phòng: Đặng Quốc Khánh

             Số điện thoại: 0220.3.851.563

         5. Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng

             Trưởng phòng: 

             Số điện thoại: 0220.3.500.286

         6. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

             Trưởng phòng: 

             Số điện thoại: 0220.3.832.909

         7. Văn phòng

             Chánh Văn phòng: Trần Tuấn Anh

             Số điện thoại: 0220.3.851.545

III. Thanh tra huyện, thị xã, thành phố:

         1. Thành phố Hải Dương

         2. Huyện Thanh Miện

         3. Huyện Ninh Giang

         4. Huyện Bình Giang

         5. Huyện Thanh Hà

         6. Huyện Gia Lộc

         7. Huyện Cẩm Giàng

         8. Huyện Kim Thành

         9. Thị xã Chí Linh

       10. Huyện Nam Sách

       11. Huyện Kinh Môn

       12. Huyện Tứ Kỳ

IV. Thanh tra sở và tương đương:

         1. Sở Giáo dục và Đào tạo

         2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

         3. Sở Công thương

         4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

         5. Sở Xây dựng

         6. Sở Tài nguyên và Môi trường

         7. Sở Nông nghiệp & PTNT

         8. Sở Tư pháp

         9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

       10. Sở Nội vụ

       11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

       12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương

       13. Sở Thông tin và Truyền thông

       14. Sở Tài chính

       15. Sở Y Tế

       16. Cục Thống kê

       17. Công an tỉnh

       18. Sở Khoa học và Công nghệ

       19. Sở Giao thông vận tải

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt