Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 11/17/2014 1:48 PM
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình
Ngày 20/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cùng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về thanh tra diện rộng việc tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Ninh Bình về kết quả bước đầu triển khai thực hiện cuộc thanh tra này của tỉnh. Ông Đinh Quốc Tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tất Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh đã làm việc với Tổ công tác.

Kết quả bước đầu cuộc thanh tra diện rộng của tỉnh Ninh Bình cho thấy, UBND tỉnh đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của TTCP; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có tính thống nhất cao trong toàn tỉnh; cuộc thanh tra đã có những tác động tích cực tới nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm tăng cường hơn công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ; các Dự án đầu tư cơ bản phù hợp với quy hoạch vùng, miền, lĩnh vực giai đoạn 2010 -2015 và các Quyết định của UBND tỉnh; việc đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển nông thôn mới, chương trình Kiên cố hóa trường lớp học… đã được đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh những mặt đã làm được, tỉnh đã đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm như: Đối với chủ đầu tư cấp huyện, cấp xã chấp hành chưa nghiêm những quy định của Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chỉnh phủ; tại thời điểm 31/12/2011, có 599 công trình, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và dự án đang thi công dở dang với số vốn còn phải bố trí theo quyết định đầu tư là 9.147.11 tỷ đồng, trong khi đó vẫn quyết định phê duyệt đầu tư nhiều công trình mới; công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng, công tác thi công xây lắp cũng như việc nghiệm thu thanh toán còn tồn tại một số vấn đề. 

Theo đánh giá của tỉnh, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do phân cấp quản lý rộng; khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách và vốn Trái phiếu Chính phủ vượt khả năng; thời gian thi công công trình kéo dài, chế độ, chính sách thay đổi làm giảm hiệu quả đầu tư; nguồn vốn đầu tư cho việc xây dựng nông thôn mới chưa có nguồn để đáp ứng thực hiện; trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng ở cấp huyện, xã, phường còn thiếu và yếu.v.v.

 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh phát biểu

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, báo cáo kết quả bước đầu của tỉnh về cuộc thanh tra đã thấy được những kết quả cụ thể; có sự triển khai đồng bộ. Đánh giá cao những việc tỉnh đã làm được, Phó Tổng Thanh tra lưu ý, tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với các cấp, các ngành; Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xác định vai trò của từng đơn vị nhằm giúp cho cuộc thanh tra diện rộng đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ phối hợp với Thanh tra tỉnh đánh giá cụ thể những mặt đã làm được cùng những tồn tại hạn chế nhằm hoàn thiện báo cáo cuộc thanh tra. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Phó Tổng Thanh tra khẳng định, Thanh tra Chính phủ sẽ lắng nghe, có ý kiến trao đổi nhằm rút kinh nghiệm cho những cuộc thanh tra diện rộng trên các lĩnh vực quản lý kinh tế của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung./.

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt