Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2019
 
Banner-do-thi-loai-1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Phòng, chống tham nhũng
Khiếu nại tố cáo
Diễn đàn thanh tra
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình
Ngày 20/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cùng Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về thanh tra diện rộng việc tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ.
 
Thủ tục hành chính
Video
na
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Văn bản QPPL
 
Lượt truy cập:61533
Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt